Upptäck kdx Azure Business Platform, er portal till framtiden.

kdx Azure Business Platform
kdx Azure Business Platform
kdx Venture
kdx Venture

kdx VENTURE - Digital innovation

Idéer som väntar på att förverkligas

Som de entreprenörssjälar vi är så smärtar det varje gång vi tvingas se intelligent digital innovation med god framgångspotential fastna och för alltid bli kvar på idéstadiet. Under parollen kdxVenture vill vi bidra till att säkerställa att fler goda idéer konkretiseras i fullbordade och uppskalningsbara lösningar.

Har ni idéer som väntar på att förverkligas?

Hur går det till

Vi har en process som säkerställer att er idé får en ärlig chans att bli en fullbordad och lanserad lösning.

1. Idé

1. Idé

Vi lyssnar på er idé och gör en snabb marknadskoll. Om vi gillar det vi hör och allt annat stämmer är vi redo att ta nästa steg tillsammans.

 • Förverkliga?
 • Utveckla?
 • Förädla?

2. NDA

2. NDA

Allting är konfidentiellt. Vi har ett förberett avta som vi signerar tillsammans.

 • Tryggt
 • Konfidentiellt

3. Snabbanalys

3. Snabbanalys

Tillsammans tittar på marknaden, affärsmodellen och det tekniska. Finns det potential att förverkliga?

 • Tekniskt genomförbart?
 • Marknad?
 • Möjligt att tjäna pengar?

Reality check

4. Utredning

4. Utredning

Vi genomför en fullskalig utredning som inkluderar riskanalys och grov teknisk plan allting dokumenteras och en kundvänlig presentation tas fram.

 • Analys
 • Dokumentation
 • Presentation

5. Affärsplan

5. Affärsplan

Tillsammans med er och experter från vårt nätverk tar vi fram en affärsplan som också utgör underlag till extern finansiering om detta krävs.

 • Affärsrådgivning
 • ROI
 • Investeringsunderlag
 • Organisation

Reality check

6. Avtal

6. Avtal

Vi är redo att gå vidare och tillsammans kommer vi överens om detaljerna kring vårt samarbete, allting sammanfattas i vårt affärsavtal.

 • Affärsöverenskommelse

7. Design/UX

7. Design/UX

Vi människor gillar när saker ser fint ut, men det ska också vara användarvänligt och funktionellt. Grafisk profil och mockups för design färdigställs i en första version.

 • Grafisk profil
 • Wireframes
 • Mockups

8. Teknik

8. Teknik

Vi etablerar den tekniska plattformen och utvecklar lösningen i en första version, en pilot som fungerar och är redo att skala upp när det är dags för detta. Oftast är ett så kallat proof-of-concept att föredra i det initiala läget.

 • Plattform
 • Utveckling
 • Drift

9. Pilot

9. Pilot

Vi vill testa av vår lösning med hjälp av en mindre skara dedikerade användare som också är presumtiva kunder till den färdiga lösningen. Vi lanserar en pilot för att få in ovärderlig feedback från verkligheten.

 • Prototyp
 • Testkund
 • Feedback

Reality check

10. Lansering

10. Lansering

När vi tagit del av feedback och justerat lösningen till en fullvärdig tjänst är det dags för den stora dagen, lansering. Detta sker oftast tillsammans med andra aktiviteter som marknadsföring och att förbereda organisationen.

 • Marknadsföring
 • Lansering

Förverkligad idé

Gummy Followers

Digitala entreprenörssjälar

Titt som tätt stöter vi på andra digitala entreprenörssjälar. Drivna och resultatfokuserade, med insikt i vad som saknas och en idé om hur tomrummet kan fyllas. Som ser alternativa lösningar på nya och gamla problem. De som med hjälp av IT vill förbättra förutsättningar, förändra konkurrensvillkor, och bidra till positiv teknisk utveckling inom sitt yrkesområde eller intressefält.

Vi vet att goda idéer och lösningsuppslag spirar bakom pannbenen på människor på allehanda poster, inom olika avdelningar, längst alla tänkbara branscher och verksamheter. I många fall är samma idéer redo att ta steget mot att realiseras, om det inte vore för behovet av investerande partners.

Idé blir verklighet

När projektet definierats och investerarnas tummar pekar mot himlen erbjuder sig Kodexe att detaljerat utreda alla tekniska förutsättningar, utföra komplett riskanalys, arbeta fram tids- och kostnadsestimat samt upprätta aktivitets- och resursplanering för projektet i sin helhet. Allt att färdigställas och presenteras innan fortsatt fördjupad diskussion mellan entreprenör och investerande partners; ett steg som även kan innefatta praktisk affärsrådgivning och formulering av nödvändiga avtal (exempelvis samarbets- och finansieringsavtal; delägar- och aktieägaravtal).

Med affärsöverenskommelser, budget och plan för fortsatt samarbete på plats kan så etablering av den aktuella produkten eller tjänsten ta fart. Kodexes roll fortskrider här som teknisk projektledare och huvudsaklig verkställare, längst hela kedjan från konstruktion till optimering och löpande förädling. Vi ansvar för en transparent produktionsfas och proaktiv dialog alla parter emellan, för att ytterligare minimera risken att projektet drabbas av förseningar och oförutsedda utgifter.

Parallellt med den tekniska etableringen formas organisationen kring den färdiga lösningen, vilket – helt beroende av typ av produkt eller tjänst – kan inbegripa marknad- och säljorganisation, administratörer, kundsupport, (intern) IT-support, med mera. Självklart tillgodoser Kodexe den utbildning som krävs för att hela laguppställningen ska vara redo inför lansering.

En himmelsk matchning

På liknande sätt möter vi regelbundet de potentiella investerarna. De nyfikna, med viljan och möjligheten att backa upp en riktigt bra idé med hjälp av egna affärskunskaper och styrelseerfarenheter, och med exempelvis utvecklings- och uppstartskapital, med juridisk rådgivning, och/eller med ytor för marknadsföring och försäljning. De som i många fall har det bredare kontaktnätet som entreprenören kanske saknar.

De som aktivt vill engagera sig i (och kanske samtidigt sätta sitt namn på) en potentiellt banbrytande lösning. Som vill ta chansen att göra positiv skillnad och en god affärsinvestering på en och samma gång.

Tillförsikt till trots: Ibland saknar investeraren den djupare kännedom som krävs för att tryggt avgöra huruvida ett digitalt projekt är tillräckligt genomarbetat, och/eller om eventuella tids- och kostnadsestimat är realistiska. Inför avtal och uppstart vill man dessutom ofta ha ytterligare objektiv input samt garantier rörande exempelvis teknisk genomförbarhet och marknadspotential.

Här kommer kdxVenture in i bilden.

Washed Sketches

En garanterat god investering

Inom ramen för kdxVenture erbjuder vi oss att hjälpa till att etablera initial kontakt mellan entreprenör och potentiella samarbetspartners, samt att bidra med en helt konfidentiell plattform för en initial diskussion kring projektets genomförbarhet och potential.

I ett andra steg ansvarar Kodexe för en teknisk och/eller internetstrategisk kvalitetsutredning av den tilltänkta lösningen, och i förekommande fall även för en prototypetablering. Det primära målet är skapa ett komplett och väl underbyggt underlag för båda parter att överväga innan avtal ingås och projektet initieras. Är projektet realiserbart med eventuellt tilltänkta tekniker och resurser? Finns där alternativa, mer kostnadseffektiva förfaranden? Finns det några uppenbara eller potentiella problem, exempelvis relaterat till teknik, handhavande, test eller integration, och hur kan de undvikas?

Framtidssäkrad teknisk lösning

Då Kodexe tillför all nödvändig beställarkompetens kan potentiella investerare ta ett tryggare och mer välgrundat beslut kring en eventuell satsning. Entreprenören gynnas av ett kompletterande perspektiv vad gäller såväl praktiska som affärsstrategiska aspekter – inte minst kring vad som krävs för att snabbt och flexibelt kunna skala upp när succén är ett faktum.

Redo att ta steget?

Är ni nyfikna på att veta mer om kdxVenture? Kontakta oss idag!

Vi berättar gärna mer detaljerat om hur processen kan se ut beroende på typ av projekt, vilka affärsrådgivnings- och investeringsbehov som kan föreligga, hur organisationen kring den färdiga lösningen kan struktureras, med (mycket) mera.

Oavsett digital innovation, målgrupp och användningsområde, så ligger nyckeln till långsiktig framgång i kontinuerlig resultatmätning, löpande optimering och ett strategiskt adderande av ny funktionalitet. Hos Kodexe sätter vi det konkreta resultatet i centrum, varför vi månar om att implementera verktyg och kunskap för löpande datainsamling och utvärdering. Vi lägger stor vikt vid flexibilitet i teknik och konstruktion, så att lösningar smidigt kan anpassas allteftersom nya möjligheter och ytterligare behov uppstår.

Gedigen meritlista

Tillsammans med våra kunder har vi i mer än två decennier utvecklat lösningar som genom digitalisering ökat både kundupplevelse och resultat.

Gummy Macbook Wide

Joina oss eller vårt nätverk

Brinner du precis som vi för smarta digitala lösningar med upplevelsen och resultatet i centrum?

Vi på Kodexe har mer än 20 års erfarenhet av att skapa digitala affärsmöjligheter och är alltid öppna för samarbeten där vi tillsammans tillför massor av värde till våra kunder.

Anslut dig till vårt team
Symbol EST2005 Dual Color Sol Small3 (1)

Kodexe: Din digitala partner

Hur resan känns både för oss och er är det verkliga resultatet. Att se den digitala mognaden växa fram och leverera ett resultat som utvecklar er verksamhet är vår kärna. För oss handlar det inte om att utföra utan om att tillföra.

Nyfiken på oss?