Upptäck kdx Azure Business Platform, er portal till framtiden.

kdx Azure Business Platform
kdx Azure Business Platform
kdx Venture
kdx Venture

Signerat Kodexe

Hur vi säkerställer investeringen

Vår arbetsmetodik har vuxit fram och förbättrats under lång tid. Metodiken vi använder är baserad på våra egna erfarenheter, men har även en hel del influenser från andra vedertagna processer. Vi har tagit fram en metodik som fungerar väldigt bra för oss och som vi, baserat på den feedback vi fått även passar våra kunder väldigt bra.

Redo att resa med oss?
Gummy Blackboard

Strategi, affärsutveckling, innovation

Styrelser och ledningsgrupper. Utveckla affärer. Hitta nya digitala affärsmöjligheter. Automatisera befintliga processer och flöden. AI. Systemöversikt. Etablering av roadmap för stegvis införande av resultatorienterade digitala lösningar.

Processen

Vi ser till att allting fungerar under hela projektets gång. Vi kommunicerar med kund och och samarbetspartners från början till slut för bästa möjliga resultat.

Van Öresundsbro

1. Vision & målsättning

Det är viktigt att alla parter förstår varandra och arbetar mot samma uppsatta målsättningar och mot den långsiktiga visionen. Baserat på krav, önskemål och förutsättningar, identifiera kundens behov. Klargör målsättning och vision tillsammans med kunden.

Van Hamn

2. Definition & plan

Vi definierar lösningen på ett för alla parter tydligt sätt. Vi arbetar fram en plan, innehållande alla aktiviteter som tillsammans leder till en optimal lösning för kunden. Riskanalys genomförs där problem/utmaningar identifieras. Här levereras även en offert baserat på det som är överenskommet.

Digital Analys

För att få full koll på den befintliga systemkartan och en rekommenderad väg framåt mot bättre utnyttjande dels av det som redan finns på plats, men kanske också genom att tillföra något nytt, dock aldrig utan en genuin ROI-kalkyl.

Frågor vi ställer oss.

    • Har vi ett optimalt systemstöd för vår verksamhet, eller finns det utrymme för förbättring?
    • Har våra systeminvesteringar verkligen lönat sig? Om ja, hur mycket?
    • Kan personalen tillgodogöra sig den effektiviseringspotential som erbjuds?
    • Finns det affärsmöjligheter som är outnyttjade på grund av tidsbrist eller okunskap?
Hur får jag koll på läget?
Van Vattentorn

3. Produktion

Produktion av den definierade lösningen, sker stegvis med god kundinsikt under hela processen. Fokus ligger på små etappmål med dagliga interna avstämningar och god kundinsyn med återkommande demonstrationer av fungerande funktionalitet. Det är här vår projektprocess är som mest iterativ.

Van Orkester

4. Justering & lansering

Finjustering och optimering av lösningen samt lansering av denna för att uppnå det förväntade syftet. Här sker vanligtvis installation och konfiguration i produktionsmiljö, innehåll matas in och marknadsutrullningar genomförs. Vi genomför behovsanpassade utbildningar i lösningen och kunden sätter sig i förarstolen.

Van Klocka

5. Utvärdering & underhåll

Lärdomar från projektet, utvärdering av lösningens riktighet. Analys och uppföljning av resultatmål. Löpande optimering och underhåll. Vi genomför en kundnöjdhetsundersökning och pratar om framtiden. Avtal kring SLA/support slutförs.

Implementation i organisationen

Vi hjälper våra kunder att successivt implementera lösningen i organisationen med hjälp av förändringsledning, utbildning och kompetensöverföring. Digitalisering sker med hjälp av datorer och system, men själva interaktionen sker mellan människa och maskin.

Gummy Macintosh

Trygg med Kodexe

Som er partner inom det digitala ser vi alltid till att ni är trygga med era lösningar genom ett proaktivt underhåll. Vi ser också till så att ni inte hamnar på efterkälken genom att löpande förse er med information kring nya möjligheter. Steg för steg tar vi er framåt enligt överenskommen roadmap.

Kontakta oss

Digital affärsutveckling

Vi människor upplever en allt mer digitaliserad värld där nya saker avlöser varandra i ett rasande tempo. Det finns massor av möjligheter i det digitala där man drar nytta av teknik och digitalisering för att förädla eller skapa helt nya affärsmöjligheter. Varje verksamhet är unik på sitt sätt. Genom ett ömsesidigt utbyte, där vi får inblick i er verksamhet, er affär, era processer och den data ni har tillgänglig och ni får ta del av vår expertis och mångåriga erfarenhet av det digitala.

Då kan vi tillsammans skapa något som ger ett fantastiskt resultat.

Vilka attribut skapar en lojal kundkrets

Förstudier och planer

Det är inte enkelt att välja rätt i det enorma utbudet av digitala tjänster och plattformar. Vi har hunnit se mycket genom åren och vi vet var vi ska börja leta.

Strategisk rådgivning

Det ställs höga krav på styrelser och ledningsgrupper inom många områden, inte minst inom det digitala. Är er strategi tillräckligt digital?

Piloter, Prototyper, PoC

Kan man testa en idé i verkligheten utan att dra på sig en onödigt stor investering? Implementera det nödvändigaste utan att det blir för komplicerat, bevisa att konceptet fungerar.

Analys av data

Det kan vara svårt att hitta rätt i den enorma mängd av insamlad data. Var ska man börja och vad ska man leta efter?

En idé som verkar omöjlig

Inte för oss. Vi förädlar och förverkligar era idéer, vi är med er hela vägen och säkerställer teknik samt digital gångbarhet. Även de som verkar otänkbara.

Systemarkitektur

Det är av yttersta vikt att ha en systemarkitektur som håller måttet för att vara konkurrenskraftig i en hastigt föränderlig digital värld.

Verklig affärsnytta, från ide till verklighet

kdxConsulting

Med hjälp av modern teknik skapar vi verklig affärsnytta för dig. Från digital strategi, djup teknisk systemutveckling och digital försäljning till en lyckad implementation i organisationen.

Mer digital affärsnytta?
kdxVenture

Under parollen kdxVenture vill vi bidra till att säkerställa att fler goda idéer konkretiseras i fullbordade och uppskalningsbara lösningar. Vi ser till att ni inte fastnar på idéstadiet.

Förverkliga er idé?

Gedigen meritlista

Tillsammans med våra kunder har vi i mer än två decennier utvecklat lösningar som genom digitalisering ökat både kundupplevelse och resultat.

Gummy Macbook Wide

Joina oss eller vårt nätverk

Brinner du precis som vi för smarta digitala lösningar med upplevelsen och resultatet i centrum?

Vi på Kodexe har mer än 20 års erfarenhet av att skapa digitala affärsmöjligheter och är alltid öppna för samarbeten där vi tillsammans tillför massor av värde till våra kunder.

Anslut dig till vårt team
Symbol EST2005 Dual Color Sol Small3 (1)

Kodexe: Din digitala partner

Hur resan känns både för oss och er är det verkliga resultatet. Att se den digitala mognaden växa fram och leverera ett resultat som utvecklar er verksamhet är vår kärna. För oss handlar det inte om att utföra utan om att tillföra.

Nyfiken på oss?