Upptäck kdx Azure Business Platform, er portal till framtiden.

kdx Azure Business Platform

Molnplattformen för digitala affärer och effektiva integrationer

Er nya digitala plattform. Webbplats, kundportal, guider, verktyg alla försedda med data från kontrollerad källa med automatik. Hela kundresan hanteras och nya leads genereras. Lägg till Marketing Automation, SEO och andra delar för att locka till er fler intressenter som omvandlas till trogna kunder.

Det har aldrig varit enklare att komma igång med en lösning för att snabbt skapa digitala affärer.

Komma igång direkt?

Allt som en tjänst

kdx Azure Business Platform växer hela tiden och gör det möjligt för våra kunder att hoppa över onödiga steg i sin framfart mot en mer digitaliserad verklighet. Kodexe tar inte bara hand om utvecklingsprojekten utan ser även till att de investerade pengarna kan börja göra nytta mycket snabbt. Löpande tillgängligt för kunderna - allt som en tjänst. 

Time-to-Market 

Plattformens huvudområden

kdx Azure Business Platform består av fyra övergripande delar, alla med sin dedikerade uppgift och som tillsammans skapar unika affärsmöjligheter för er som kund.

insights
Visualiserade KPI:er i realtid och värdefulla insikter baserade på insamlad data från alla system och integrationer.

software
Kommersiell tredjeparts-mjukvara, anpassade applikationer och affärsverktyg tillsammans med Kodexes egna applikationer, plug-ins och moduler ger er oändliga möjligheter - Allt som Software as a Service.

integrations
Säkra integrationer för att koppla ihop det interna med det externa och ett ställe att få alla molntjänster att samverka. Effektivisering och automation för att få er affärsdata att generera försäljning och kundnöjdhet.

foundation
Automatiserat proaktivt underhåll, kostnadskontroll, säkert och med möjlighet att skala upp. Med Microsoft Azure säkerställer vi problemfri förvaltning och global närvaro.

Fullt ansvar - Allt som en tjänst

insights

Dashboard
Insikter som genereras med hjälp av insamlad data från alla applikationer och system i affärsplattformen. Statistik, trender och rekommendationer. Instrumentpanel med visualisering av valda nyckeltal (KPI:er) kopplade till affärsmålen. Fullt anpassningsbar.

Med Microsoft Power BI som underliggande motor, tillsammans med Kodexes 20 åriga erfarenhet av det digitala blir detta ett kraftfullt beslutsunderlag för er verksamhet.

Analys – Insikter – Rapporter – KPI:er

Full kontroll på resultatet?

Mjukvara i världsklass

Välj mellan best-in-class system, i Kodexes plattform kan du använda dina favoritsystem. Vi exkluderar inte, vi inkluderar. Plattformen ser till att alla era system kan utbyta information och kommunicera med varandra - allting samlas sedan ihop och resultatet visas i överskådliga dashboards. Dessutom tillgång till verktyg och system utvecklade av Kodexe som ni snabbt kan komma igång med.

software

SaaS
All mjukvara, applikationer och program som ingår i lösningarna körs i molnet som Software-as-a-Service. Kodexe ansvarar för uppsättning, uppgradering och drift. Möjlighet att använda Kodexes egna applikationer, plug-ins och moduler som tas fram i plattformen.

Kommersiell tredjeparts-mjukvara, anpassade applikationer och affärsverktyg. Använder och tillgängliggör alla Azure mjukvarutjänster. Typiska applikationer är:

CMS – PIM – DAM – CRM – E-commerce – E-auction

Marketing Automation

Mer om moln-mjukvaran

Utan integrationer stannar allt

Under mer än två decennier har Kodexe integrerat system med varandra i syfte att effektivisera och minimera felkällor. Den kunskap och erfarenhet vi fått genom detta har vi tillfört i plattformen som hela tiden växer med fler färdiga connectorer och add-ons. Vi ser till att all onödig administration försvinner och ersätts av smarta integrationer som medför att data matas in en gång och används på all ställen som önskas.

Master Data

integrations

iPaaS
Integrationsplattform som en tjänst från Kodexe, integration-Platform-as-a-Service. Kopplar ihop system och data - både dina egna interna och tredjeparts. Här kan data också kläs på för att passa i olika kanaler. Allt kopplas ihop på ett säkert sätt för externt bruk. 

Komplett funktionell plattform med lätt tillgång till alla Kodexe-connectorer, add-ons och integrationer. Använder och tillgängliggör alla Azure-plattformstjänster, headless-tjänster och API: er.

Connectorer tillgängliga för:

ERP – PIM – CRM – Marketing Automation – E-commerce

Sugen på automation?

Content Delivery Network

Få ut applikationer närmare dina kunder oavsett var de befinner sig geografiskt. Särskilt inriktat på media. Snabbt i hela världen inklusive en kostnadseffektiv lösning för Kina.

Bättre prestanda och förbättrad upplevelse för slutanvändarna, särskilt när de använder program där flera turer krävs för att läsa in innehållet. Skalning för effektiv hantering av plötsliga belastningstoppar, t.ex. i början av en produktlansering. Genom att distribuera användarförfrågningar och hämta innehåll direkt från edge-servrar skickas mindre trafik till ursprungsservern.

Acceleration dynamisk webb – CDN-cache – HTTPS-stöd

Azure Diagnostics-loggar – Filkomprimering – Geo-filtrering

foundation

PaaS & IaaS - Serverless
Cloud Infrastructure – Allt driftat i Microsoft Azure, världens största kommersiella moln. 

Infrastruktur, nätverk, servrar och resurser konfigureras och hanteras i Microsoft Azure Cloud Computing Platform. Platform-as-a-Service och Infrastructure-as-a-Service - Serverless.

Microsoft Azure

Monitoring & Optimization

Automatiserat proaktivt underhåll, kostnadskontroll, säkert och med möjlighet att skala upp. Säkerställer att kostnaden för Microsoft Azure är under kontroll och att ni endast betalar för det som utnyttjas.

Upptids-övervakning, prestanda-övervakning. Optimeringsmöjligheter för kostnadshantering - utnyttja kostnaderna bäst - och resurshantering - utnyttja resurserna mest effektivt. Proaktivt underhåll för att vara ett steg före.

Kostnadsanalys – Kostnadsoptimering – Larm – Budgetering – Rapporter

Säkerhetsinställningar – Övervakning – Backup – Disaster recovery

Service Level Agreement

Ett övergripande support-, underhålls- och utvecklingsavtal för alla dina tillgångar i kdx Azure Business Platform. Säkerställer Kodexes förmåga att stödja, supportera och underhålla hela affären gentemot er som kund.

Endast en part som ansvarar för att allt fungerar som det ska, allt hanterat av ett heltäckande SLA.

Produktionsmiljöer – Utvecklingsmiljöer – Kvalitetssäkringsmiljöer

Teknisk dokumentation – Driftsförfaranden – Supportprocedurer

Fullt ansvar - Allt som en tjänst

Vitala system för effektiv och pricksäker digitalisering

Varje system har sin speciella plats och uppgift i en effektiv digital plattform. Vi tycker om att inkludera och ge våra kunder stor valfrihet, därför har vi ett omfattande ekosystem som vi gärna berättar mer om.

 

PIM

Att alltid ha rätt produktinformation tillgänglig i alla kanaler är svårt, med ett system för product information management på plats blir det enklare.

E-commerce

Valet av e-handelsplattform ska baseras på verksamhetens affärsmål och visioner. Plattformen kommer att bli affärskritisk väldigt snabbt.

DAM

Vikten av digitalt content ökar lavinartat, det blir ofta rörigt och svårt att hitta rätt, med ett system för digital asset management blir det effektivt.

CMS

Det finns väldigt många plattformar att välja mellan, vi kan en hel del av dessa och hjälper er att välja det system som passar just er verksamhet bäst.

Search

När informationsflödet är ofantligt stort och ökar för varje sekund vill man se till så att kunden hittar rätt direkt, fri-text eller filtrering?

CRM

En försklassig hantering av kunderna är kritisk viktig för de flesta företag, vi automatiserar det som är lämpligt och integrerar i olika kanaler.

ERP

Affärssystemet innehåller väldigt mycket intressant data som är kritisk för verksamheten, vi integrerar och ser till att datan hamnar i rätt kanal.

AI

Innan man kan automatisera behöver man överföra kunskap till maskinen, vi hjälper er genom processen som kanske leder till fullt utvecklad AI.

Marketing Automation

Vi ser till så att era kunder får rätt budskap vid rätt tillfälle, fingertoppskänsla för exakt automation som ger kunden service utan att irritera.

Analytics

Det kan vara svårt att hitta rätt i den enorma mängd av insamlad data. Var ska man börja och vad ska man leta efter?

Human Realations

Medarbetarna är den viktigaste tillgången för de flesta företag. Det gäller att vara attraktiv och intressant samt ha ett effektivt systemstöd på plats.

Finance

Vikten av att ha exakt rätt ekonomisk information på plats vid exakt rätt tillfälle för alla intressenter. Vi integrerar och ser till att alla är nöjda.

Payment

Betallösningen måste vara smidig, säker och korrekt. Vi har erfarenhet av väldigt många lösningar och hjälper att hitta rätt.

E-com Connect

Integrationer med externa lösningar för e-handel kan vara en väg framåt. Synas på andra marknadsplatser, integrationer löser detta smidigt.

Translations

Översättningar direkt i ditt favoritverktyg, ett effektivt sätt att nå en global publik. Med en bra integration minimerar vi arbetet.

Gedigen meritlista

Tillsammans med våra kunder har vi i mer än två decennier utvecklat lösningar som genom digitalisering ökat både kundupplevelse och resultat.

Affärsnära digitala lösningar

Vår kunskap och vår mångåriga erfarenhet inom det digitala ger oss perfekta förutsättningar att hjälpa er hitta nya affärsmöjligheter. Detta sker genom att vi först lyssnar på er och får en bra insikt i er affär. Sedan kryddar vi med vår passion , mötet mellan människa och de digitala möjligheterna.

Resultatet blir alltid en bättre affär, men väldigt ofta resulterar det också i en helt ny affär.

Interaktion som skapar

Vi brinner för att skapa nya möjligheter genom digital innovation. Vi älskar utmaningar och det komplexa skrämmer oss inte, det är snarare bränslet som får oss att gå igång.

Skapandet uppstår väldigt ofta genom en tät interaktion och kommunikation där vi vågar utmana varandra, där ingen fråga är för dum och där prestige inte existerar.

Vi kan hjälpa dig

Signerat Kodexe

Vår arbetsmodell är flexibel för varje projekt. Det måste den vara för att kunna möta varje kunds unika behov. Under vår tid i branschen har vi sett projektmetoder som vattenfall, agile, scrum och lean komma och gå, och idag har vi landat i ett koncept som får oerhört positiv feedback från kunder och som passar oss som hand i handske.

Vår modell hjälper oss att fånga upp helheten tidigt, låter oss arbeta nära kunden under hela projektets livscykel, och säkerställer att vi levererar fullbordade, högkvalitativa lösningar inom överenskomna tidsramar. 

Vår arbetsmodell