Powercells ledande bränslecellsteknik får skjuts mot molnet

2016-06-27
PowerCell Sweden AB, Nordens ledande bränslecellsföretag, har etablerat sig i absoluta framkant vad gäller miljövänliga elkraftslösningar, och blickar nu mot nya möjligheter med hjälp av IoT*-teknik. Kodexe sörjer för implementation av molnplattformen Microsoft Azure, vilken kommer bli central för att göra redan smarta bränslecellssystem ”smarta” (per digital definition).

Polarisarna smälter, öknarna breder ut sig och PowerCell Sweden AB spiller ingen tid i kampen mot överanvändandet av fossila bränslen. Kodexe är glada över möjligheten att kunna bidra; detta genom att etablera digital teknik som möjliggör avancerad kontroll och vidare kundnära anpassning av bolagets unika, miljövänliga och energieffektiva bränslecellslösningar.

Avancerad bränslecellsteknik

PowerCell utvecklar och levererar patenterad spjutspetsteknologi i form av lätta, smidiga och allsidiga bränsleceller som genom vätgas utvinner el - med enbart vatten och värme som restprodukter. Deras bränslecellsstackar är tillämpbara i flertalet vitt skilda kundapplikationer, både stationära och mobila, och kan likt ett batteri försörja eller backa upp allt från el- och hybridfordon till byggnader, telebasstationer, vindkraftverk och trafikljus.

… kopplas mot molnet!

Nu pågår de första förberedelserna för att låta PowerCells mångsidiga bränslecellsteknik uppfatta och kommunicera sin status – dygnet runt, var än i världen den befinner sig. Detta med hjälp av inbyggda sensorer och processorer, samt molntjänster för insamling, lagring och vidare hantering av sensordata.

Som rutinerade implementatörer, tillika väl bevandrade i de kundservice- och affärsnyttorelaterade aspekterna av IoT, så tillfrågades Kodexe att etablera molnplattformen Microsoft Azure och fungera rådgivande kring densamma. Ett otroligt spännande uppdrag som vi med glädje tar oss an!

Projektet är i sin linda, men ambitionen är att sedermera introducera en proaktiv och kundstrategisk fjärrövervakning av lösningarnas kompletta karaktäristik, till exempel temperatur, spänningsnivå, förbrukning, verkningsgrad och kvarvarande kapacitet. Detta att visualiseras med hjälp av redan etablerade analys- och beslutsstödstjänsten Microsoft Power BI.

Kodexe önskar Powercell stort lycka till med en oerhört spännande satsning. Med Microsoft Azure och tjänster som IoT Suite, Stream Analytics och IoT-hubb har de tillgång till en mängd knivskarpa verktyg som möjliggör dubbelriktad molnkommunikation med tusentals enheter, prediktiv prestandaanalys, övervakning och avvikelseidentifikation i realtid, och mycket mer därtill.

*IoT = Internet of Things (”Sakernas Internet”): Samlingsbegrepp för utvecklingen mot att fysiska enheter (som fordon, gods, hushållsartiklar eller bärbara objekt) eller levande varelser förses med inbyggda sensorer som uppfattar sin omvärld, kommunicerar med den, och på så sätt skapar ett situationsanpassat beteende.

Om PowerCell Sweden AB (publ)

PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer.

PowerCell har utvecklat ett modulsystem av bränslecellsplattformar, som drivs av ren miljövänligt producerad vätgas där enbart el, värme och vatten är utsläppen. Bränslecellerna är också designade för att klara reformerad vätgas från exempelvis biogas, naturgas, biodiesel eller standard diesel.

I det fall vätgasinfrastruktur saknas, så har PowerCell kombinerat sin ledande bränslecells- och reformerteknologi och utvecklat ett bränslecellssystem, PowerPac, som omvandlar standarddiesel, via vätgas, till el. Detta sker på ett energieffektivt och miljövänligt sätt, där utsläppen av kolmonoxid, kväveoxider och partiklar elimineras helt och koldioxiden kraftigt reduceras jämfört med en traditionell dieselmotor.

PowerCell Sweden AB (publ) är listat på First North vid Nasdaq Stockholm och är en industriell spin-out från Volvokoncernen. G&W Fondkommission är av Bolaget utsedd Certified Adviser för listningen vid Nasdaq First North Stockholm. Bland de största ägarna finns Midroc New Technologies, Fouriertransform, Finindus och Volvo Group Venture Capital. För ytterligare information, vänligen besök: www.powercell.se

Tillbaka till nyheter & event